00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
05

Jerneja Golub, Mario Gorenjak, Eva Žuran Pilinger, Amadeus Lešnik, Andrej Markota
07

Špela Stangler Herodež, Nadja Kokalj-Vokač, Zlatko Roškar, Mojca Dreisinger