00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Želodčni obvod: slovenske izkušnje – prvi rezultati našega dela

Marjan Skalicky, Dejan Dinevski, Brane Breznikar

1Splošna bolnišnica Celje, Celje, Slovenija; 2Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta,Maribor, Slovenija; 3Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino,Maribor Slovenia
Dopisovanje

Brane Breznikar
Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, SI-3000 Celje, Slovenija
Telefon +386 41660024
Email: branko.breznikar@guest.arnes.si

Izvleček

Opisujemo zgodnje rezultate operacije želodčnega obvoda pri prvih 100 bolnikih, ki smo jih spremljali 2–39 mesecev.

Prvih 100 bolnikov, ki so izpolnjevali IFSO kriterije (tj. kriterije mednarodne federacije za kirurgijo debelosti), smo operirali v času od februarja  2007 do marca 2010. Izdelali smo 30 ml vrečko, 60 cm dolgo biliopankreatično in 100 do 150 cm dolgo alimentarno vijugo. Delali smo s petimi  trokarji in linearnim spenjalnikom.

Smrtnosti ni bilo, dvakrat smo izvedli konverzijo. EWL pri 12 in 24 mesecih je bila 69,6 % oz. 76,5 %. Do ozdravitve ali izboljšanja sladkorne  bolezni je prišlo v 93,7 %, do ozdravitve ali izboljšanja povišanega tlaka pa v 97,0 %. BAROS ocena kakovosti življenja je bila v obeh skupinah (z  in brez spremljevalnih bolezni) “prav dobro”: 6,5 oziroma 3,2. Prišlo je do 4 zgodnjih velikih komplikacij: puščanja na anastomozi, zapore črevesa,  zožitve na entero–entero anastomozi in poškodbe tankega črevesa. Pozna komplikacija, notranja kila, se je pojavila enkrat. Želodčni  obvod je učinkovita in varna operacija za izgubo odvečne telesne mase in izboljšanje spremljevalnih bolezni ter tudi kakovosti življenja.


Celoten članek