00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

1-(6-O-Acetil-3,4-Dideoksi-3-Fluoro-β-D-Glicero-Hex-3-enopiranozil-2- Uloza)-N4-Benzoil Citozin je močan inhibitor replikacije pseudorabies virusa v okuženih celicah

Avrelija Cencič, Francois Lefevre, Dimitri Komiotis, Stella Manta, Tanja Botić

1Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Katedra za mikrobiologijo, biokemijo in biotehnologijo, Pivola, Hoče, 4Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Katedra za biokemijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Prof. dr. Avrelija Cencič
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske
vede Univerze v Mariboru,
Katedra za mikrobiologijo, biokemijo
in biotehnologijo, Pivola, Hoče,
Slovenija

Telefon:
+ 386 2 25 05 800
Fax:
+ 386 2 229 60 71
E-pošta: 
avrelija.cencic@uni-mb.si

Izvleček

Namen: V predhodnih raziskavah smo dokazali, da so de novo sintetizirani derivati fluoro-glukopiranozil ketonukleotidov skupina obetajočih antivirusnih substanc proti RNA virusom. Zato je bil cilj tega dela preučiti, ali so te substance prav tako učinkovite v boju proti DNA virusom v  primerjavi z komercialnim zdravilom Ganciclovir.

Metode: Uporabili smo model Pseudorabies virusa (NIA3) in prašičje ledvične epitelijske celice (celična linija PK-15).

Rezultati: Rezultati so pokazali, da je 1-(6-O-acetil-3,4-dideoksi-3-fluoro- β-D-glicero-hex-3-enopiranozil-2- uloza)-N4-benzoil citozin (substanca 2) močan inhibitor replikacije pseudorabies virusa z močnejšim učinkom kot ga ima Ganciclovir.

Zaključek: Substanca 2 je močan inhibitor replikacije Pseudorabies virusa v okuženih celicah.


Celoten članek