00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Alveolarna krvavitev kot zaplet po kombiniranem zdravljenju z antiagregacijskimi in antikoagulantnimi zdravili pri primarni koronarni intervenciji pri bolniku z akutnim koronarnim sindromom z elevacijo ST veznice – prikaz primera

Dopisovanje

Simona Kirbiš, dr. med.
Univerzitetni klinični center
Maribor, Klinika za interno medicino,
Odd. za intenzivno terapijo
Ljubljanska 5, 2000 Maribor,
Slovenija

Telefon: 
00386-2-3212471
Mobilni: 
00386-40-339136
Fax: 
00386-2-3312393
E-pošta: 
simona.kirbis@gmail.com

Izvleček

antiagregacijskim in antikoagulantnim zdravljenjem začnemo pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom (AKS) z elevacijo ST veznice že  pred primarno koronarno intervencijo (PCI). Eptifibatid je zaviralec glikoproteinskih receptorjev IIb/IIIa na membrani trombocitov in ga pogosto  uporabljamo skupaj s standardnim heparinom za preprečevanje tromboz po PCI. Krvavitve so zaplet po PCI in se najpogosteje pojavijo na vbodnem mestu in so pogostejše pri starejših bolnikih. Alveolarna krvavitev je redek zaplet po kombiniranem zdravljenju z antiagregacijskimi in  antikoagulantnimi zdravili. Opisan bo primer 43-letnega kadilca, ki se je zdravil zaradi miokardnega infarkta z dvigom veznice ST. Pred primarno  PCI je prejel standardni heparin in dvojno antiagregacijsko terapijo. Kakšnih 5 minut po intrakoronarni aplikaciji eptifibatida so se pojavile  hemoptize. Potrebna je bila intubacija, mehanična ventilacija, transfuzija koncentriranih eritrocitov in ukinitev vseh antikoagulantnih sredstev. Alveolarna krvavitev je življenje ogrožujoč zaplet po PCI in zahteva intenzivno in hitro zdravljenje.


Celoten članek