00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Anatomske variacije cistične arterije: primerjava korozivnih jetrnih preparatov z laparoskopskimi holecistektomijami

Viljem Haris Topčič, Boštjan Mlakar

1Kirurški sanatorij Rožna dolina, Ljubljana, Slovenija, 2Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Viljem Haris Topčič, dr. med.,
Kirurški sanatorij Rožna dolina,
Rožna dolina cesta IV/45,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon +386 31532933
E-pošta: viljem.t@gmail.com

Izvleček

Namen: Natančno poznavanje izvora cistične arterije je pri izvajanju varne laparoskopske holecistektomije za kirurga temeljnega pomena.  Klasifikacija izvora cistične arterije je tema številnih člankov, ki skušajo različne anatomske variacije razdeliti s pomočjo informacij,  pridobljenih s številnimi laparoskopskimi holecistektomijami. Namen te študije je ugotoviti točnost in uporabno vrednost podatkov,  objavljenih v člankih, ki se pri klasifikaciji anatomskih variacij cistične arterije opirajo zgolj na rezultate, pridobljene z laparoskopskimi metodami.

Metode: Arterijsko preskrbo žolčnika smo preučevali pri 220 bolnikih, pri katerih je bila napravljena laparoskopska holecistektomija. Rezultate smo primerjali z našo starejšo študijo na 81 kadaverskih jetrih. Rezultate smo nato primerjali še z rezultati študij drugih avtorjev.

Rezultati: Pri študiji smo odkrili mnogo anatomskih variacij. Le-te smo razvrstili v tri skupine: tip "Calotovega trikotnika", tip "izven Calotovega  trikotnika" in sestavljen tip. Nekateri rezultati, pridobljeni v študiji, so bili primerljivi z rezultati drugih, podobnih študij, drugi rezultati pa so se bistveno razlikovali.

Zaključek: Menimo, da je sama laparaskopska kirurgija kot takšna neprimerna metoda za določanje anatomskega izvora cistične arterije.


Celoten članek