00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Henoch-Schönleinova purpura pri odraslem

Artur Pahor, Iztok Holc, Helena Skačej

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Oddelek za revmatologijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Doc. dr. Artur Pahor, dr. med.
Univerzitetni klini~ni center
Maribor, Klinika za interno
medicino, Oddelek za revmatologijo,
Ljubljanska 5, Maribor, Slovenija
Fax: 02 33 22 128
E-pošta: artur.pahor@ukc-mb.si

Izvleček

Izhodišča: Henoch-Schönleinova purpura (HSP) je sistemsko vnetje sten malih žil, ki najpogosteje prizadene otroke. Odrasli obolijo redko,  potek bolezni pa je pri njih lahko življenjsko ogrožujoč. Za HSP je značilna tetrada kliničnih znakov, ki zrcali okvaro kože, sklepov, prebavnega  trakta in ledvic. Pri postavitvi diagnoze je potrebno upoštevati zastavljena diagnostična merila. Učinkovito specifično zdravljenje bolezni pri otrocih in odraslih še ne obstaja. Kljub temu pa je pri težjem poteku z agresivnejšim terapevtskim pristopom možno doseči stabilno klinično sliko.

Prikaz primera: Predstavljen je primer 59-letnega imunsko neprizadetega bolnika, pri katerem je bila potrjena izjemno težka oblika HSP.  Razpravljamo o epidemiologiji, etiopatogenezi, klinični sliki, diagnostičnih postopkih, diferencialni diagnozi, zdravljenju in prognozi te bolezni.

Zaključki: Pri bolniku je bilo uvedeno zdravljenje s kortikosteroidi, humanimi polispecifičnimi imunoglobulini ter citostatiki. Doseženo je bilo  zadovoljivo začasno izboljšanje bolezni.


Celoten članek