00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Kardiotoksičnost in več-organska odpoved zaradi zastrupitve z valproatom

Danijel Petrovič, Mitja Letonja

1Splošna bolnišnica Ptuj, Ptuj, Slovenija, 2Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija, 3Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za Histologijo in Embriologijo, Ljubljana, Slovenija, 4Splošna bolnišnica Rakičan, Murska Sobota, Slovenija
Dopisovanje

Doc. dr. Mitja Letonja, dr. med,
Splošna bolnišnica Ptuj,
Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj,
Slovenija;
e-mail: mitja.letonja@mf.uni-lj.si

Izvleček

V prispevku je prikazan primer hude zastrupitve z valproatom, ki je povzročila večorgansko odpoved. Gre za prvo poročilo hude prizadetosti srca,  ki se je kazala z atrijsko fibrilacijo, difuzno inverzijo T valov, podaljšanjem QTc intervala in porastom markerjev nekroze miokarda. Bolnica je  popolnoma okrevala po 7 dneh terapije, ki je vsebovala lavažo želodca, aktivno oglje, manitol in hemodializo. Po zastrupitvi ni bilo opaziti  patoloških ehokardiografskih sprememb in tudi mesec dni po odpustu z obremenitvenim testiranjem nismo izzvali ishemičnih sprememb ali  aritmij.


Celoten članek