00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Nevtropenični enterocolitis, povzročen s tirostatikom - poročilo o primeru

Vojko Flis, Andrej Bergauer, Marjan Skalicky, Nina Kobilica

1Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za kirurgijo, Oddelek za žilno kirurgijo, Maribor Slovenija; 2Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Oddelek za gastroenterologijo, Maribor, Slovenija; 3Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Vojko Flis
Univerzitetni klinični center Maribor,
Oddelek za žilno kirurgijo
Ljubljanska 5
SI-2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 23211291
E-pošta: vojko.flis@guest.arnes.si

Izvleček

Namen: Nevtropenični enterokolitis (NE) je redka klinična slika, povezana z nevtropenijo in nekrozantnim enterokolitisom. Gre za nevaren  zaplet nevtropenije. Čeprav se pogosteje pojavlja pri bolnikih z levkemijo in malignimi tumorji, ga lahko povzroči vsako zdravilo ali strup, ki  povzroča nevtropenijo. Predstavljen je primer bolnice z NE, ki je prejemala tirostatik propiltiouracil. Gre za prvi tak primer, povezan z obsežno  nekrozo ozkega in debelega črevesja.

Poročilo o primeru: Petdesetletna bolnica z neznačilno anamnezo je bila sprejeta zaradi nenadoma nastalih neznosnih bolečin v trebuhu. Imela je diarejo in je bruhala. Klinični pregled trebuha je bil neznačilen. Ultrazvočna preiskava je pokazala prosto tekočino v trebušni votlini.  Laboratorijski izvidi so pokazali zvišane vrednosti CRP in hudo nevtropenijo. Toksikološke preiskave so bile negativne. Zaradi hitrega  slabšanja klinične slike, zmedenosti in hude bolečine, ki je ni bilo mogoče nadzorovati z morfijem, je bila opravljena nujna operacija. Med operacijo se je izkazalo, da gre za nekrozo ascendentnega kolona in terminalnega ileuma. Prizadeti deli črevesja so bili resecirani. Po  posegu je bila pacientka premeščena na oddelek za intenzivno nego. Po mesecih intenzivne oskrbe in številnih dodatnih kirurških posegih na  črevesju je bila odpuščena ozdravljena. Šele kasneje je pacientka lahko povedala, da se je tri mesece pred sprejemom pričela zdraviti zaradi hipertiroze in je prejemala tirostatik propiltiouracil.

Zaključek: O neželenih učinkih zdravil se redko poroča, čeprav vplivajo na pomemben delež sprejemov na urgenci in bi zdravniki morali biti z  njimi bolje seznanjeni. Tirostatiki lahko povzročajo agranulocitozo in NE. Pri bolnikih z nevtropenijo in hudo bolečino v trebuhu je potrebno vedno pomisliti na NE.


Celoten članek