00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Odnos pacientov s shizofrenijo do antipsihotične terapije

Bojan Zalar, Simon Rajh, Martin Gselman, Blanka Kores Plesničar

1Psihiatrična klinika Ljubljana, Ljubljana Polje, Slovenija; 2Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

Blanka Kores Plesničar
Psihiatrična klinika Ljubljana,
Studenec 48,
SI-1260 Ljubljana Polje, Slovenija
Telefon +386 15872467
Fax +386 15294111
E–pošta: blanka.kores@psih–klinika.si

Izvleček

Namen: Zdravnikom vseh medicinskih strok, predvsem v psihiatrični, je dobro znano, da pacienti ne jemljejo zdravil na način, kot so jim bila  predpisana. Pri shizofreniji, ki je večinoma kronična bolezen, ima sodelovanje v zdravljenju velik pomen v doseganju in vzdrževanju klinične  remisije. Odnos do zdravil lahko napove sodelovanje v zdravljenju in je prepoznan kot napovedni dejavnik v zdravljenju shizofrenije.

Metode: V našo observacijsko raziskavo je bilo vključenih 55 pacientov s shizofrenijo ali shizoafektivno motnjo po kriterijih Mednarodne  klasifikacije bolezni 10, ki so prejemali peroralne antipsihotike (N=25) ali depo (v obliki mesečnih injekcij) antipsihotike (N=30). Za primerjavo subjektivnega odnosa do zdravil med obema skupinama je bila uporabljena lestvica Odnos do zdravil–30 (Drug Attitude Inventory–30 oz.  DAI–30). Socialno, zaposlitveno in medosebno funkcioniranje pacientov je bilo primerjano s pomočjo lestvice Globalna ocena funkcioniranja  (Global Assessment of Functioning – GAF).

Rezultati: Med pacienti, ki so prejemali peroralne antipsihotike in tistimi, ki so prejemali  antipsihotike v depo obliki, ni bilo statistično pomembnih razlik glede celokupnega števila točk na DAI–30 (p=0.146). Globalni odnos do zdravil je bil v obeh skupinah pozitiven. Med obema skupinama ni bilo statistično pomembne povezave med celokupnim številom točk na DAI–30 in  vsakodnevnim funkcioniranjem (p=0.299). S faktorsko analizo smo dobili pozitivni in negativni faktor odnosa do zdravil.

Zaključek: Ocena odnosa do zdravil je pomemben dejavnik v oceni sodelovanja v zdravljenju pacientov s shizofrenijo. Boljše razumevanje  pacientovega sprejemanja zdravljenja in njegovega subjektivnega odgovora je potrebno zato, da lahko celoviteje obravnavamo terapevtske  komponente, ki so pomembne pri posameznikih s shizofrenijo.


Celoten članek