00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Okolje in farmacevtski izdelki Prikaz primera: biokataliza L-DOPA

Đurdđa Vasić Rački, Zvjezdana Findrik

University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Department for Department of Neurology, University Clinical Center Maribor, Maribor, Slovenia Reaction Engineering and Catalysis, Zagreb, Croatia
Dopisovanje

Assist. Prof. Zvjezdana Findrik,
Ph.D.
University of Zagreb, Faculty of
Chemical Engineering and Technol-
ogy, Department for Reaction Engi-
neering and Catalysis, Savska cesta
16, 10000 Zagreb, Croatia,
Phone: 
+385 1 4597 157
Fax:
+385 1 4597 133
E-mail: 
zfindrik@fkit.hr
 

Izvleček

Farmacevtski izdelki so namenjeni zdravljenju in so tako nujni za sodobno družbo. Vendar pa je njihova življenjska doba veliko daljša; ker se 
v telesu ne absorbirajo ali razgradi jo v celoti, predstavljajo problem onesnaženja odpadnih voda. Zdravila in njihove ostanke lahko v izjemno nizkih koncentracijah s postopki sodobne analitične kemije odkrijemo v okolju, in sicer v zemlji in vodi Kljub nizki koncentraciji so nevarni za žive organizme. Čeprav večine njihovih dolgoročnih učinkov na žive celice ne poznamo, ocenjujejo, da je večina nenevarna. Vseh farmacevtskih izdelkov ne porabimo, veliko zdravil konča v običajnih smeteh, ki tako postanejo nevarne in bi jih morali kot takšne obravnavati. Nevarni odpadki nastanejo tudi pri proizvodnji farmacevtskih izdelkov, zato je cilj čista kemijska sinteza. Med metodami, s katerimi dosegamo ta cilj, je uporaba encimov in celih celic kot katalizatorjev pri kemičnem procesu. Kljub dejstvu, da je uporaba zdravil za človeštvo koristna, pa celoten proces pridobivanja in porabe zdravil zahteva zmanjšanje negativnih učinkov na okolje in živa bitja. Kemiki in inženirji morajo to upoštevati pri razvoju in 
proizvodnji zdravil. 

V članku je opisana uspešna učinkovina L-DOPA, ki je znana kot zdravilo za blažitev znakov Parkinsonove bolezni, njene prednosti in možne nevarnosti. Prikazana je industrijska proizvodnja L-DOPA in tudi njen vpliv na okolje.


Celoten članek