00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Rezultati zdravljenja bolečih vretenčnih zlomov: prospektivna, ne-randomizirana primerjava med kifoplastiko in simptomatskim zdravljenjem

Samo K. Fokter, Andrej Strahovnik

Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe, Celje, Slovenija
Dopisovanje

Doc.dr. Samo K. Fokter, dr.med.,
spec. ortoped
Splošna bolnišnica Celje,
Oddelek za ortopedijo in športne
poškodbe, Celje, Slovenija
Oblakova 5, 3000 Celje, Slovenija

Telefon: 
03 423 35 64
Faks: 
+386 3 49 15 620
E-pošta: 
samo.fokter@guest.arnes.si

Izvleček

Namen: S pričujočo študijo smo želeli primerjati rezultate zdravljenja bolečih vretenčnih zlomov pri bolnikih s primarno osteoporozo.  Zdravljenje z balonsko kifoplastiko smo primerjali z zdravljenjem na konzervativen način.

Metode: Polovico bolnikov smo zdravili z balonsko kifoplastiko, polovico pa simptomatsko (analgetiki, mirovanje, torako-lumbo-sakralna ortoza). Rezultate smo ovrednotili z merjenjem bolečine po vizualni analogni lestvici (VAS), oceno stopnje aktivnosti (VAS), potrebo po počitku v postelji, točkovnim sistemom SF-36, zadovoljnostjo bolnika s prejetim zdravljenjem in z rentgenskimi spremembami.

Rezultati: Pred zastavljenim zdravljenjem so vsi bolniki imeli hude bolečine v hrbtenici, ki so jih v vsakdanjih aktivnostih omejevale. V skupini,  zdravljeni s kifoplastiko, smo ugotovili statistično pomembno izboljšanje (P<0,05) v oceni osteoporoboleč ine in funkcionalnih parametrih. V  skupini, zdravljeni na konzervativen način, smo opazili zgolj blago izboljšanje. V skupini, zdravljeni s kifoplastiko, smo opazili povečano višino  telesa zdravljenega vretenca, v skupini, zdravljeni konzervativno, pa se je višina telesa vretenca v opazovalnem obdobju zmanjšala.

Zaključek: S kifoplastiko lahko, v primerjavi s konzervativnim načinom zdravljenja, pričakujemo boljši izhod zdravljenja v smislu morfologije  zlomljenega vretenca, bolnikovega zadovoljstva, bolečine, stopnje aktivnosti in splošne percepcije zdravja.


Celoten članek