00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Stališča zdravnikov družinske medicine in njihovih bolnikov do izvajanja 24-urnega neinvazivnega merjenja krvnega tlaka v ambulanti družinske medicine

Andreja Sinkovič, Simona Kirbiš

1Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za družinsko medicino, 2Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Katedra za družinsko medicino, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Doc. dr. Marija Petek Šter, dr.med.
Katedra za družinsko medicine
Medicinska fakulteta Univerze v
Ljubljani, Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon +386 31 607752
Fax +386 7 3481769
E-pošta:
marija.petek-ster@mf.uni-lj.si

Izvleček

Namen: 24-urno neinvazivno merjenje krvnega tlaka (24-NMKT) je vse pogosteje uporabljena metoda merjenja krvnega tlaka v družinski medicini, vendar pa o stališčih zdravnikov in njihovih bolnikov o uporabi 24-NMKT na primarnem nivoju zdravstvenega varstva v Evropi vemo  le malo.

Metode: V presečni raziskavi so sodelovali bolniki z nenadzorovanim krvnim tlakom ob kombinacijskem zdravljenju z vsaj dvema  antihipertenzivnima učinkovinama, ki so opravili 24-NMKT pri 38 zdravnikih družinske medicine v Sloveniji. Bolniki in zdravniki so izpolnili vprašalnik o zadovoljstvu, stališčih in sprejemljivosti 24-NMKT v ambulanti družinske medicine. Sprejemljivost in stališča do 24-NMKT v družinski medicini smo ocenjevali s pomočjo uporabe 5-stopenjske Likertove lestvice.

Rezultati: Zbrali smo podatke o 185 bolnikih; od tega je bilo 95 žensk (51,4 %) in 90 (48,6 %) moških, starih od 37 do 79 let (povprečje 59,5,  SD 9,5 let). 106 (67,3 %) bolnikov je bilo v celoti zadovoljnih s prejetimi navodili pred izvedbo 24-NMKT. Bolniki so 24-NMKT ocenili kot  sprejemljivo metodo merjenja krvnega tlaka. Prepričani so bili, da 24-NMKT pomaga k boljšemu nadzoru krvnega tlaka (Likertova lestvica:  4,46, SD 1,03), možnost, da opravijo 24-NMKT v ambulanti družinske medicine, pa so ocenili kot pomembno prednost (Likertova lestvica:  4,65, SD 1,01).

Zdravniki družinske medicine so bili prepričani, da je 24-NMKT za bolnike sprejemljiva metoda merjenja krvnega tlaka, ki izboljša bolnikov in  zdravnikov interes za izboljšanje nadzora krvnega tlaka, izboljša bolnikovo sodelovanje pri zdravljenju ter zmanjša predpisovanje  antihipertenzivnih zdravil. Menili so, da je korist 24-NMKT največja ob sumu na hipertenzijo (Likertova lestvica : 4,79, SD 0,49). 

Zaključek: 24-NMKT je sprejemljiva metoda merjenja krvnega tlaka za bolnike in zdravnike družinske medicine. Bolniki so možnost, da preiskavo  opravijo v ambulanti družinske medicine, ocenili kot pomembno prednost.


Celoten članek