00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Vpliv operacije katarakte na debelino mrežnice

Dušica Pahor, Nina Knez, Katarina Šiško

1Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za oftalmologijo, Maribor, Slovenija; 2Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Prof. dr. Dušica Pahor, dr.med.
Univerzitetni klinični center Maribor,
Oddelek za oftalmologijo,
Ljubljanska 5,
SI-2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 23211630
Fax +386 23312393
E-pošta: d.pahor@ukc-mb.si

Izvleček

Namen: Namen raziskave je oceniti morebitni vpliv operacije katarakte na debelino mrežnice makule in sloja mrežničnih živčnih vlaken  (RNFL), merjenih v različnih časovnih intervalih v obdobju enega meseca po operaciji. 

Metode: V prospektivno študijo je bilo vključenih 27 bolnikov (27 oči), ki so bili naročeni na ambulantni poseg operacije katarakte s  fakoemulzifikacijo in vstavitvijo IOL. Za meritve debeline makule, volumna makule in debeline RNFL operiranih oči smo uporabili optično koherentno tomografijo (OCT). Meritve smo izvajali pred operacijo ter 1, 14 in 30 dni po operaciji katarakte. Meritve kontralateralnega zdravega očesa so predstavljale kontrolno skupino (19 bolnikov, 19 oči).

Rezultati: Mesec dni po operaciji se je debelina statistično značilno povečala na treh četrtinah celotne površine makule (p < 0,05). Meritve RNFL  so pokazale, da se povprečne vrednosti pri operirani skupini v primerjavi z vrednostmi pred operacijo ne povečajo (p > 0,05).

Zaključek: Rezultati so potrdili vpliv operacije katarakte na debelino makule v obdobju enega meseca po operaciji.


Celoten članek