00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Primerjava največjega navora med izokinetičnima dinamometroma SMM iMoment in Biodex System Pro 4

Matjaž Vogrin, Teja Ličen, Nina Greiner, Miloš Kalc

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Inštitut za športno medicino, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za kirurgijo, Oddelek za ortopedijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za ortopedijo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje
Miloš Kalc, Univerza v Mariboru,
Medicinska fakulteta, Inštitut za športno
medicino, Taborska ulica 8, 2000
Maribor, Slovenija
Telefon +386 40680264
E–pošta: milos.kalc@ism-mb.si

Izvleček

Namen: Primerjati meritev največjih navorov pri koncentričnem mišičnem krčenju iztega in upogiba kolena med izokinetičnima dinamometroma SMM iMoment in Biodex System Pro 4.
 
Metode: Petindvajset študentov (14 moških, 11 žensk, starost 24.35 (1.41) let) je sodelovalo v študiji. Na dveh ločenih obiskih smo izmerili največji navor (PT) in kot pri največjem navoru (APT) iztegovalk in upogibalk kolenskega sklepa pri hitrosti 60 °/s and 180 °/s. Parni t-test, medrazredni korelacijski koeficient
(ICC), standardna napaka meritve (SEM), koeficient variacije (CVmed) in Bland Altman metodo smo uporabili za preverjanje razlik, relativne in absolutne zanesljivosti, ter ujemanje meritev med napravami.
 
Rezultati: Zaznali smo statistično značilne razlike med napravama v PT med upogibom kolena pri hitrosti 60 °/s (p = 0.027). ICC vrednosti so pokazale visoko do zelo visoko relativno zanesljivost pri nalogah izvedenih z levo nogo (0.84 - 0.93) in srednjo do zelo visoko zanesljivost pri nalogah izvedehih z desno nogo (0.79 - 0.91). V primerjavi z drugimi sorodnimi študijami, so vrednosti absolutne zanesljivosti razkrile večjo variabilnost podatkov (CVmed: 4.84% - 9.36%, SEM: 9.62 Nm - 26.11 Nm). Bland Altman metoda je pokazala dobro primerljivost pri nalogah izvedenih z levo nogo in rahlo slabšo primerljivost pri nalogah izvedenih z desno nogo (4-6 Nm). Ugotovili smo statistično značilne razlike med napravama v APT pri vseh pogojih merjenja.
 
Zaključek: Vrednosti največjega navora mišic iztegovalk in upogibalk kolena so bile podobne na obeh napravah. Poudariti gre večjo razpršenost rezultatov izmerjenih s pomočjo naprave iMoment.

Celoten članek