00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Sindrom anteriornega intraosalnega živca pri otroškem suprakondilarnem prelomu nadlaktnice – prikaz primera

Teodor Pevec, Simonca Kalšek, Mihael Majerič

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Kirurški oddelek, Ptuj, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za kirurgijo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje
Prim. vis. pred. dr. Teodor Pevec, dr. med., svetnik
Kirurški odddelek SB Ptuj
Potrčeva 23- 25, Slovenija
Telefon: +386 41650335
E–pošta: teodor.pevec@sb-ptuj.si

Izvleček

Namen: Anteriorni interosalni živec (AIŽ) je motorična veja medianega živca in poteka globoko v podlakti. Oživčuje tri mišice podlakti. Izolirana pareza je znana kot AIŽ sindrom. Pri otrokih so zlomi distalnega dela nadlaktnice pogosti prelomi, pri katerih so prav tako pogosto pridruženi nevrovaskularni zapleti. V članku
prikazujem v naši vsakdanji praksi sorazmerno redek zaplet suoprakondilarnega preloma z razvojem AIŽ sindroma.
 
Poročilo o primeru: Petletni fant je padel z gugalnice in si zlomil nadlaktnico. Šlo je za suprakondilarni prelom. Nevrološki izpadi niso bili opisani. Narejeni sta bili repozicija in učvrstitev s K žicami. Med kontrolami je mati opozorila, da bolnik ne more pokrčiti palca na operirani roki. Prepoznali smo AIŽ sindrom.
 
Zaključek: Najverjetneje je bil sindrom AIŽ posledica poškodbe komolca samega. Zavoljo osredotočenosti na pogostejše nevrološke izpade, predvsem ulnarnega živca, smo razvoj AIŽ zaznali sorazmerno pozno.

Celoten članek