00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Učenje medicine na daljavo?

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Doc. dr. Uroš Maver, mag. farm.,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Marca je bila v državi razglašena epidemija Corona virusa, zavladale so izredne razmere. Uvedeni ukrepi
so med drugim ustavili ustaljen pedagoški proces na šolah in fakultetah, zamenjalo ga je učenje na daljavo. Univerzitetni klinični center in Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru sta ostali zaprti za
študente medicine. Učenje medicine na daljavo brez bolnika, brez osebnega kontakta, brez kliničnega pregleda, brez učitelja, ki te vodi. Ne, to enostavno ne gre. Izobraževanje študenta medicine na daljavo? Ne, smo bili vsi enotni, to ni možno. Predklinika delno, klinika ne! Medicina je posebna veda, to ni le znanost, to je nekaj več. In tistega več se ne da naučiti na hitro, na daljavo. Gre za bolnega človeka in odnos do njega, do njegove bolezni, gre za njegovo zaupanje, njegove stiske, ne nazadnje za njegovo življenje, ki nam je zaupano. Medicina ni znanje, je kompleks vseh veščin komuniciranja in obvladovanja postopkov diagnostike in zdravljenja. Biti zdravnik ni poklic, je poslanstvo, je ars vivendi. Za zdravnika čas in prostor nista pomembna, pomembno je njegovo delo.


Celoten članek