00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Vloga samoodvzema brisa na HPV v presejanju za raka materničnega vratu

Teodora Bokan, Iztok Takač, Alenka Repše Fokter, Urška Ivanuš, Tine Jerman, Darja Arko

Univerzitetni klinični Center Maribor, Klinika za ginekologijo in porodništvo, Oddelek za ginekološko onkologijo, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Ljubljana, Onkološki Institut, Ljubljana, Slovenia; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za ginekologijo in porodništvo, Maribor, Slovenija; Univerza v Ljubljana, Medicinska fakulteta, Ljubljana Slovenia; Regionalna bolnišnica Mistelbach-Gänserndorf, Oddelek ginekologije in porodništva, Mistelbach, Austrija; Splošna bolnišnica Celje, Celje, Oddelek za patologijo in citologijo, Slovenija;
Dopisovanje
Teodora Bokan, dr. med.,
Mistelbach-Gänserndorf Regional Hospital,
Liechtensteinstraße 67, 2130 Mistelbach, Austria
Telefon: +43 67762522091
E–pošta: teodora.bokan@gmail.com

Izvleček

Pomembnost presejalnih testov za odkrivanje raka materničnega vratu (RMV) se je v mnogih državah pokazala v zmanjšanju incidence in umrljivosti zaradi te bolezni. Tudi v Sloveniji se je incidenca v obdobju 2003–2015 zmanjšala za približno 50 %. Pregledanost žensk se veča in je v zadnjem 3-letnem
obdobjih okoli 72-odstotna. Glavni povzročitelj RMV je okužba s človeškim papilomavirusom (HPV), zato je od leta 2010 v državni presejalni program ZORA vključen tudi triažni test HPV.
Čeprav je v Sloveniji presejanje brezplačno in dostopno, se približno 30 % žensk ne odziva na vabila in ne opravi presejalnega pregleda v določenem časovnem okviru; to so predvsem ženske, stare od 50 do 64 let. Pri teh ženskah bi samoodvzem brisa na HPV lahko izboljšal odkrivanje predrakavih sprememb. Ob uporabi ustreznih testov HPV je zanesljivost testa za odkrivanje CIN 2+ na brisih nožnice in materničnega vratu primerljiva in obenem enaka ali večja kot zanesljivost citološkega pregleda brisa materničnega vratu. Po mnenju žensk je samoodvzem brisa za test HPV prijazen, intimen ter manj neprijeten in boleč kot odvzem brisa materničnega vratu. Po podatkih v literaturi četrtina do tretjina žensk, ki se ne udeležujejo
rednih presejalnih pregledov, opravi samoodvzem vzorca za test HPV, če imajo to možnost. V Sloveniji se je v randomizirani raziskavi odzvala dobra tretjina žensk. Odziv je bil le nekoliko večji, če so odvzemnik prejele po pošti brez naročila, kot če so ga morale naročiti. Samoodvzem brisa za test HPV bi lahko pomembno prispeval k boljšemu odkrivanju predrakavih sprememb materničnega vratu. Evropska priporočila za zagotavljanje kakovosti v presejanju za raka materničnega vratu svetujejo samoodvzem brisa za HPV samo za ženske, ki se ne odzovejo na redne preglede v okviru presejalnih programov.

Celoten članek