00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

1-letno preživetje bolnikov v EIT po traheotomiji — izkušnja bolnišnice z majhnim številom bolnikov

Janez Mohorko, Andrej Markota, Bogdan Čizmarevič

Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za otolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Oddelek za intenzivno interno medicino, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za otorinolaringologijo, Katedra za maksilofacialno kirurgijo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

Janez Mohorko, dr. med., Univerzitetni
klinični center Maribor, Oddelek za
otolaringologijo, cervikalno in
maksilofacialno kirurgijo
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 23211627
E-pošta: janez.mohorko1@gmail.com

Izvleček

Namen: Veliko kritično bolnih pacientov tekom hospitalizacije v EIT(Enota intenzivne terapije) potrebuje traheotomijo. Namen študije je bil ugotoviti, koliko pacientov, ki jim naredimo traheostomo, preživi hospitalizacijo in koliko je živih 1 leto po posegu.

Metode: Retrospektivno smo v študijo vključili 144 pacientov, ki jim je bila tekom hospitalizacije v EIT UKC
Maribor v letu 2015 opravljena traheotomija. Primerjali smo rezultate med PIT(Perioperativna intenzivna terapija) in OIIM (Oddelek za intenzivno interno medicine).

Rezultati: Študija je pokazala, da je preživetje kritično bolnih pacientov po traheotomiji majhno. Po enem letu živi brez traheostome samo 9,7 % vseh pacientov. Razlike med PIT in OIIM, ki so bile statistično pomembne, smo opazovali samo po odpustu iz EIT. Več bolnikov je preživelo OIIM.

Zaključek: Glede enoletnega preživetja pacientov, hospitaliziranih v EIT, ki so jim opravili traheotomijo, smo našli malo podatkov. Iz navedenega zaključujemo, da je potrebno opraviti več raziskav na to temo.


Celoten članek