00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Akutni sifilitični posteriorni plakoidni horioretinitis: prikaz primera

Petra Skitek

Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za očesne bolezni, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za oftalmologijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Asist. Petra Skitek, dr. med.
Oddelek za očesne bolezni, Univerzitetni
klinični center Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 23211630
Fax +386 23312393
E–pošta: petra.skitek@gmail.com

Izvleček

Namen: Predstaviti primer akutnega sifilitičnega posteriornega plakoidnega horioretinitisa (ASPPC), enega od možnih očesnih prezentacij sifilisa, in opozoriti na ponovni porast sifilisa v svetu.

Metode: Prikaz klinične slike, izvidov fluoresceinske in indocianin–green angiografije, slik avtofluorescence in optične koherenčne tomografije ter poteka obravnave bolnika.

Rezultati: 39–letni bolnik se je predstavil kot sicer zdrav moški s 3–dnevno anamnezo meglenega vida desnega očesa. Ugotovljeni so bili znaki posteriornega uveitisa. Klinična slika in izvidi slikovnih diagnostičnih preiskav so ustrezali opisu ASPPC, pozitivni serološki test za sifilis pa je potrdil diagnozo. Šele potem, ko je bilo predvideno dodatno testiranje na okužbo s humanim virusom imunske pomanjkljivosti (HIV), je bolnik razkril anamnezo že znane in z antiretrovirusno terapijo zdravljene okužbe s HIV. Pregled likvorja je pokazal prisotnost nevrosifilisa. Dva tedna je prejemal penicilin G intravensko, po čemer se je vidna ostrina normalizirala. 

Zakljućki: Prizadetost oči je lahko tista, zaradi katere bolnik s sifilisom najprej poišče zdravniško pomoč. Ozaveščenost zdravnikov o možnih številnih prezentacijah sifilisa je pomembna za takojšnjo prepoznavo in zgodnje zdravljenje te sicer ozdravljive bolezni, ki pa nezdravljena vodi v hude okvare zdravja in povečuje umrljivost.


Celoten članek