00 01 02 03 04 05 06
00
01
02
03
04
05
06

Ali so pogosti obiskovalci za zdravnika tudi težavni bolniki?

Marija Kuralt, Janko Kersnik

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Katedra za družinsko medicino Zdravstveni dom Kranj

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

 

Namen: Pogoste obiskovalce ambulant imamo pogosto za težavne bolnike, ki za zdravnike predstavljajo velik stres. Naš namen je bil ugotoviti, če pogosti obiskovalci za zdravnike resnično predstavljajo tak stres.

Metode: Izvedli smo presečno opazovalno raziskavo v zdravstvenem domu v Kranju. S seznama registriranih bolnikov smo izbrali naključni vzorec 400 bolnikov, starih od 18 do 95 let. Izračunali smo odstotek pogostih obiskovalce v skupini težavnih bolnikov. Izdelali smo multivariatni model, ki napoveduje lastnosti težavnih bolnikov.

Rezultati: Pogosti obiskovalci so bili pogosteje starejši bolniki, ki živijo z družinami, so upokojeni, imajo kronično bolezen, rakasto bolezen, v opazovanem letu poškodbo ali akutno stanje, so potrebovali administrativno storitev (bolniški list, ponovno predpisovanje recepta itn.) in  presenetljivo, pogosteje bolniki, ki jih je zdravnik označil kot prijetne. Regresijska analiza je pokazala, da večja starost, alkoholizem, veliko število obiskov pred opazovanim letom in manj pogosti obiski v opazovanem letu neodvisno napovedujejo, da jih bo zdravnik označil kot težavne bolnike.

Zaključek: Težavni bolniki niso zgolj podskupina pogostih obiskovalcev, ali celo lastnost pogostih obiskovalcev, zato bi morali njihove lastnosti podrobneje proučiti, da bi zdravnikom omogočili prenesti stres zaradi stikov s takimi bolniki.


Celoten članek