00 01 03 03 04 05 06 07
00
01
03
03
04
05
06
07

Anemija pri otrocih in mladostnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo ob diagnozi ter po enem letu zdravljenja

Žan Ferant, Maja Šikić Pogačar, Jernej Dolinšek, Dušanka Mičetić Turk

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za pediatrijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Jernej Dolinšek, Klinika za pediatrijo,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
Slovenija
Telefon +386 41788410
E–pošta: jernej_dolinsek@hotmail.com

Izvleček

Namen: Anemija je najpogostejši sistemski zaplet kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB). Glede na diagnostične kriterije je lahko prevalenca anemije tudi 73,7 %. Podatki nakazujejo, da je  prevalenca anemije višja v pediatrični kot odrasli populaciji pacientov. Anemija lahko pomembno vpliva na pacientovo kvaliteto življenja, le-ta je lahko tako nizka kot pri bolnikih z napredovalim rakom. Kvaliteta življenja pa se izboljša z zvišanjem hemoglobina. Ker je anemija pogosto neprepoznana in nezdravljena, je ta potencialno reverzibilen zaplet cilj naše raziskave.

Metode: Zbrali smo podatke 44 otrok, starih od 10 do 18 let (povprečna starost 14,3 leta, 25 fantov, 19 deklet), iz časa diagnoze ter podatke iz obdobja po enem letu od zdravljenja zaradi KVČB ter jih primerjali
s 36 zdravimi otroki, starimi od 10 do 18 let (povprečna starost 13,7 let, 17 fantov, 19 deklet). Izračunali smo prevalenco anemije (z merili SZO) ter izmerili nivoje hemoglobina, železa, feritina ter volumen eritrocitov (MCV). Medsebojno smo primerjali tudi KVČB bolnike glede na to, ali so bili zdravljeni tudi zaradi anemije.

Rezultati: Anemija je bila prisotna pri 63 % pacientov KVČB v času diagnoze, pri istih pacientih po enem letu v 18 % ter v kontrolni skupini pri 3 %. Krvni parametri so se v enem letu zdravljenja za osnovno bolezen izboljšali ter približali vrednostim kontrolne skupine. 20 % KVČB pacientov je bilo zdravljenih tudi za anemijo. Med KVČB pacienti, ki so bili zdravljeni tudi za anemijo, ter tistimi, ki niso bili, nismo našli statistično pomembne razlike.

Zaključek: Rezultati namigujejo, da se anemija izboljša že samo z zdravljenjem osnovne bolezni. Hkrati pa smo odkrili tudi precej majhen delež bolnikov, zdravljenih za anemijo, kar bi bilo treba dodatno preučiti.


Celoten članek