00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Artroskopska anatomija in patoanatomija raztrganine sprednje križne vezi: klinična raziskava z vključenimi 94 bolniki

Mohsen Hussein, Andrej Čretnik, Dejan Dinevski, Mitja Rupreht, Matjaž Vogrin

1Artros Center za ortopedijo in športne poškodbe, Ljubljana, Slovenija; 2Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; 3Univerzitetni klinični center Maribor, Radiološki oddelek, Maribor, Slovenija; 4Univerzitetni klinični center Maribor, Ortopedski oddelek, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Mohsen Hussein, Artros Center za
ortopedijo in športno medicino,
Tehnološki park 21,
1000 Ljubljana, Slovenija
E–pošta: mhussein@artros.si

Izvleček

Cilji: Artroskopsko smo želeli določiti variacijo velikosti narastišča sprednje križne vezi (SKV) ter ugotoviti, ali ima raztrganina sprednje križne vezi različne vzorce glede na dejstvo, da je sestavljena iz dveh snopov.

Material in metode: V raziskavo je bilo vključenih 94 operiranih bolnikov s pretrgano sprednjo križno vezjo v obdobju od junija 2008 do junija 2009. Povprečna starost bolnikov je bila 26.7 ± 8.3 (od 16 do 48 let). Vključitvena kriterija sta bila dva: pretrganje sprednje križne vezi in čas med poškodbo in operacijo , krajši od 120 dni. Ta kriterij je bil določen, ker se je pri prejšnji neob- -javljeni raziskavi pokazalo, da je 120 dni po poškodbi težko ločiti oba snopa.

Rezultati: Ugotovili smo, da je dolžina narastišča sprednje križne vezi na femur od 11 do 20 mm (15.9 ± 2.2). Na tibiji je dolžina od 9 do 20 mm (16.0 ± 2.1). Širina narastišča sprednje križne vezi na femur je od 6 do 11 mm (8.3 ± 1.2). Širina narastišča sprednje križne vezi na tibijo je med 6 in 12 mm (8.7 ± 1.1). Najpogostejši vzorec poškodbe sprednje križne vezi je bila raztrganina obeh snopov proksimalno, in sicer kar pri 74 bolnikih (78.7 %).

Zaključek: Obe hipotezi sta bili potrjeni, kar je morda klinično pomembno pri rekonstrukciji sprednje križne vezi.


Celoten članek