00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Avtoimunske bolezni: diagnostični izziv

Artur Pahor

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Oddelek za revmatologijo, Maribor, Slovenija, 2Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Prim. doc. dr. Artur Pahor, dr. med.
Univerzitetni klinični center Maribor,
Klinika za interno medicino, Oddelek za
revmatologijo, Ljubljanska 5,
SI–2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 23212400
Faks +386 23322128
E-pošta: artur.pahor@ukc-mb.si

Izvleček

Imunski sistem nas varuje pred številnimi dejavniki okolja, ki lahko poškodujejo človeška tkiva. Deluje usklajeno in je sposoben razlikovati med človeku lastnimi in tujimi strukturami. Kadar prepoznava lastna tkiva kot tuja, se sprožijo vnetni mehanizmi proti lastnim tkivnim in celičnim strukturam. Te strukture imenujemo avtoantigeni, nanje se tvorijo protitelesa. Kadar prizadene avtoimunsko vnetje pomembne organske sisteme, govorimo o avtoimunskih boleznih. Te so lahko omejene, in sicer le na en organski sistem, ali sistemske, kjer je prizadetih več organskih sistemov. V prispevku obravnavamo najpomembnejše mehanizme, ki privedejo do avtoimunskega vnetja, v nadaljevanju pa tudi diagnostiko avtoimunskih bolezni, ki temelji predvsem na klinični sliki. V veliko pomoč pri diagnozi je tudi določevanje nekaterih specifičnihMolecuprotiteles na avtoantigene. Navedene so najpogostejše laboratorijske preiskave in tisti imunološki testi, ki so pomembni za diagnozo posameznih avtoimunskih bolezni ter sodijo tudi med diagnostične kriterije. Poudarjeno je, da je zlasti v družinski medicini potrebno biti pozoren na klinične znake avtoimunskega vnetja, poznati pa je potrebno tudi imunološke laboratorijske teste, saj je pravočasna diagnostika bistvena za zdravljenje avtoimunskih boleznih.


Celoten članek