00 01 02 03 04 05 06
00
01
02
03
04
05
06

Biokompatibilnost z metodo superkritičnega ogljikovega dioksida procesiranih poli(laktid-ko-glikolida) in poli(ε-kaprolaktona) na primarnih človeških osteoblastih

Barbara Dariš, Polonca Ferk, Elena Markočič, Željko Knez

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Inštitut za biomedicinske vede, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Laboratorij za separacijske procese, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Prof. Dr. Željko Knez
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo
Smetanova ul. 17, Maribor, Slovenija
Telefon +386 22294461
E–pošta: zeljko.knez@um.si

Izvleček

Namen: V študiji smo preverjali biokompatibilnost poli(laktid- -ko-glikolid) (PLGA) in poli(ε- kaprolakton) (PCL) na primarnih človeških osteoblastih (HOB).

Metode: Za preizkušanje proliferacijske aktivnosti celic smo uporabili test WST-8 (Water-soluble Tetrazolium salts). Stopnjo diferenciacije HOB smo ocenjevali s testom aktivnosti alkalne fosfataze.

Rezultati: Proliferacijska aktivnost HOB je bila na penah PLGA in PCL zmanjšana v primerjavi s PLGA in PCL, na konstruktih pen PLGA in PCL s hidroksiapatitom (HA) pa zvečana glede na proliferacijsko aktivnost celic na penah PLGA in PCL.

Zaključek: Aktivnost alkalne fosfataze na PLGA, PCL in peni PCL se ni razlikovala od kontrole. Na konstruktih pen PCL s HA je bila aktivnost alkalne fosfataze manjša v primerjavi s kontrolo, medtem ko se na peni PLGA in konstruktih pen PLGA s HA aktivnost alkalne fosfataze ni izrazila.


Celoten članek