00 01 02 03 04 05 06
00
01
02
03
04
05
06

Bronhoskopija in krikotirotomija: primerjava Thielove fiksirne metode z ostalimi metodami fiksacije

Wolfgang Nemetz, Jean HD Fasel, Philippe Bonniaud, Friedrich Anderhuber, Pierre Trouilloud, François Lenfant, Mehdi Benkhadra, Georg Feigl

Institute of Anatomy, Medical University Graz, Austria, Department of Anesthesiology and Intensive Care, Hospital Le Bocage, Teaching Hospital, Dijon, France. Laboratory of Anatomy, University of Burgundy, Dijon; France. Department of Anesthesiology and Intensive Care, Hôspital Général, Teaching Hospital, Dijon, France. Respiratory Department, Hôspital Le Bocage, Teaching Hospital, Dijon, France. Division of Anatomy; Department of Morphology, University of Geneva; Switzerland Departments of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, University Hospital, Medical University Graz, Austria.

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

 

Namen: Krikotirotomija in bronhoskopija sta bili opravljeni in ovrednoteni na truplih fiksiranih s Thielovo metodo. Namen raziskave je bil ugotoviti ali je Thielova metoda primerna za praktične vaje in raziskave za oba postopka.

Metode: Slepa krikotirotomija je bila narejena na 40 truplih z uporabo dveh različnih setov – Cook in Portex setom, vsaka na 20 truplih. Bronhoskopija je bila narejena na 22 truplih. Vsi postopki so bili posneti. Opravljene postopke so opravili anatomi in anestezisti in jih primerjali s posegi pri živih ljudeh. Ocenili so obna{anje tkiva, odpor ligamentov, tipnost anatomskih struktur, barvo sluznic, otrplost trupla, {e posebej pomik  čeljusti in dvig jezika za vstavitev bronhoskopa. Prikazani so dobljeni rezultati s kvalitativno primerjavo pri živih in truplih, ki so bila fiksirana s  klasično formalinsko metodo.

Rezultati: Portex in Cook postopki so bili izvedeni pri vseh primerih. Lezije mukoze so bile ocenjene makroskopsko. Trupla so odgovarjala za vrednotenje vseh kriterijev za prikaz življenske situacije. Bronhoskopija je bila izvedljiva pri vseh truplih brez težav. Pomik čeljusti in dvig jezika  niso bili omejeni in vedno je bil možen dostop do lobarnih bronhijev. Bronhoskopija je bila omejena s premerom dihalnih poti na nivoju malih  bronhijev ali manj{e količine tekočine v polovici primerov.

Zaključek: Trupla fiksirana po Thielovi metodi so izjemno dobro uporabna za raziskave pri krikotirotomiji in bronhoskopiji. Pozitiven učinek tega  pristopa je ta, da so podatki primerljivi s podatki pri živih. Tako fiksirana trupla so uporabna za praktične vaje, saj nam zagotavljajo podobno  situacijo kot pri živih.


Celoten članek