00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Celična fiziologija v tkivnih rezinah - Preučevanje celic beta v Langerhansovih otočkih

Andraž Stožer, Jurij Dolenšek, Maša Skelin Klemen, Marjan Slak Rupnik

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Inštitut za fiziologijo, Maribor, Slovenija; Center za odprte inovacije in raziskave Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija; 3Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (CIPKeBiP), Ljubljana, Slovenija
Dopisovanje

Prof. dr. Marjan Slak Rupnik, univ. dipl.
biol., Univerza v Mariboru, Medicinska
fakulteta, Inštitut za fiziologijo, Slomškov
trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
E–pošta: marjan.rupnik@um.si

Izvleček

Uporaba izoliranih endokrinih celic je omogočila razvoj številnih metod za oceno osnovne celične arhitekture in opredelitev pomembnega dela molekularnih mehanizmov, ki sodelujejo pri celičnih procesih, kot sta vzdražnost celic in izločanje hormonov v procesu eksocitoze po porastu znotrajcelične koncentracije kalcijevih ionov. Ta prizadevanja so vodila v oblikovanje dogovornih modelov, ki razlagajo aktivacijo in splošen način delovanja določenega celičnega tipa. Z uporabo svežih tkivnih rezin lahko presežemo dosedanje raziskave in razkrijemo celo vrsto porajajočih se lastnosti, ki jih dogovorni modeli ne morejo zlahka predvideti niti razložiti. V tem članku predstavljamo izbor naših najpomembnejših eksperimentalnih ugotovitev na celicah beta v tkivnih rezinah trebušne slinavke.


Celoten članek