00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Določanje anevploidij z metodo pomnoževanja od ligacije odvisnih prob v fetalnih tkivih splavkov

Nadja Kokalj-Vokač, Andreja Zagorac, Alenka Erjavec Škerget, Špela Stangler Herodež, Boris Zagradišnik

Univerzitetni klinični center Maribor, Laboratorij za medicinsko genetiko, Maribor, Slovenija, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija,
Dopisovanje

Špela Stangler Herodež 
Univerzitetni klinični center Maribor,
Laboratorij za medicinsko genetiko,
Ljubljanska 5, SI -2000 Maribor, Slovenija 
Telefon +386 23212737, 
Faks: +386 23212755, 
E-pošta: spela.sh@ukc-mb.si

Izvleček

Namen: Spontani splavi se pojavljajo v približno 10-15% prepoznavnih nosečnosti. V prvem trimesečju je približno ≈50% splavov posledica kromosomskih napak, v večini primerov so to kromosomske anevploidije. Klasična metoda določanja anevploidij je citogenetska analiza. Citogenetska analiza zgodnjih spontanih splavov je težavna zaradi pogoste odsotnosti celične rasti ali slabe kvalitete kromosomov. V teh primerih se poslužujemo drugih metod, neodvisnih od rasti celične kulture. V študiji smo uporabili metodo pomnoževanja od ligacije odvisnih prob (MLPA). V primerjavi s klasično citogenetsko analizo smo na vzorcu embrionalnih tkiv potrdili ustreznost in kompatibilnost metode.


Metode: Vsi vzorci embrionalnih tkiv po spontanih splavih so bili kultivirani, kariotipizirani, prav tako je bila izolirana genomska DNA. Za MLPA analizo smo uporabili komercialne komplete s subtelomerno specifičnimi DNA sondami. V primeru odsotnosti celične rasti so bile anevploidije ugotovljene z MLPA analizo, potrjene s primerjalno genomsko hibridizacijo (PGH).


Rezultati: MLPA analiza je potrdila neuravnotežene kromosomske nepravilnosti, ugotovljene s citogenetsko analizo pri vseh vzorcih, kjer je bila uspešna celična rast, in hkrati omogočila analizo v primerih, kjer celična rast ni bila uspešna. Ugotovljene so bile mnoge številčne kromosomske spremembe, redke trisomije in druge neuravnotežene kromosomske preureditve.


Zaključek: MLPA analiza omogoča pridobitev informacij o številu kromosomov v primerih, ko citogenetska analiza ni možna zaradi odsotnosti celične rasti ali slabe kvalitete kromosomov. Iz dobljenih rezultatov ugotavljamo, da je MLPA potencialno tudi zelo uporabna metoda za hitro in kvalitetno prenatalno diagnostiko.
 


Celoten članek