00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Interakcije zdravil z zaviralci angiotenzinske konvertaze

Marjetka Pal, Polonca Ferk

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Maribor, Slovenija; 2Lekarne Ptuj, Ptuj, Slovenija
Dopisovanje

Polonca Ferk
Univerza v Mariboru, Medicinska
fakulteta, Katedra za farmakologijo in
eksperimentalno toksikologijo, Slomškov
trg 15, SI–2000 Maribor, Slovenija;
Telefon +386 22345612
Faks +386 22345600
E-pošta: polonca.ferk@uni-mb.si

Izvleček

V članku predstavljamo pregled potencialno klinično pomembnih interakcij zdravil (DDIs) z zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACE). Na osnovi pregleda dveh knjig Stockley’s Drug Interactions in dveh preko spleta dostopnih podatkovnih zbirk o DDIs smo opisali več kot deset takih DDIs, razložili njihove mehanizme, opredelili njihov klinični pomen ter navedli možnosti za njihovo preprečevanje oz. ustrezno obravnavo. Večina DDIs z zaviralci ACE je farmakodinamičnih, le nekaj jih je na nivoju farmakokinetike. Največ DDIs z zaviralci ACE se odraža kot prekomerno znižanje krvnega tlaka, hiperkaliemija ali nefrotoksičnost. Dokazali so tudi, da zaviralci ACE zvečajo toksičnost litija in da lahko vplivajo na pojav hudih preobčutljivostnih reakcij pri bolnikih, ki so prejeli parenteralne pripravke železa, ali pri bolnikih, ki sočasno jemljejo alopurinol. Prav tako je zaviralce ACE zaradi njihove lastne hepatotoksičnosti potrebno previdno kombinirati z drugimi hepatoksičnimi zdravili. Zaradi velike porabe zaviralcev ACE je pogostost neželenih učinkov zdravil zaradi DDIs z zaviralci ACE visoka. Ugodno pa je, da lahko v večini primerov teh DDIs ustrezno ukrepamo že s primernim kliničnim in laboratorijskim spremljanjem bolnikov oz. s prilagoditvijo odmerkov sočasno predpisanih zdravil.


Celoten članek