00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Interlevkini, povezani s Th17, in parametri, povezanimi z dušikovim oksidom pri astmi otrok

Lajos Attila Réthy, Ibrahim Elmadfa, Lajos Kósa, Peter Pölöskey, Elisabeth Fabian

University of Vienna, Department of Nutritional Sciences, Austria; 2Svábhegy National Institute for Pediatrics, Budapest, Hungary; 3National Institute for Child Health, Budapest, Hungary
Dopisovanje

Elisabeth Fabian, Ph. D.
Department of Nutritional Sciences, University of Vienna, Althanstrasse 14, A-1090 Vienna, Austria
Telefon +43 1427754933
Fax +43 1427759549
E-mail: elisabeth.fabian@univie.ac.at

Izvleček

Namen: Alergična astma je kronična pljučna bolezen s pomembno vnetno komponento, vključno z reaktivnimi spojinami kisika in dušika. Namen raziskave je bil raziskati odnos s Th17 povezanimi interlevkini (IL-6 in IL-10) in markerji vnetja, povezanimi z dušikovim oksidom pri otroški atopični astmi.


Metode: V raziskavo je bilo zajetih 35 otrok z astmo (AG) in 21 zdravih otrok (CG); z NIOX monitornim sistemom za dušikov oksid smo izmerili volumen frakcioniranega izdihanega dušikovega oksida (FENO). Nivo IL-6 in IL-10 v plazmi je bil analiziran z ELISA, malondialdehid (MDA) s HPLC.


Rezultati: V primerjavi s kontrolno skupino so astmatiki izdihali pomembno večjo količino FENO (p < 0,001) in imeli pomembno višje vrednosti IL-6 (p = 0,012). Pomembna korelacija je bila med aktivatorjem Th17, ki ga predstavlja IL-6, in FENO pri astmatikih, ne pa tudi pri kontrolni skupini. Plazemska koncentracija IL-10 je bila pomembno nižja pri astmatikih (p = 0,002) v primerjavi s kontrolno skupino. V obeh skupinah smo ugotovili statistično pomembno negativno korelacijo med IL-10 in FENO (AG: p = 0,020; CG: p = 0,008). Plazemske vrednosti MDA, ki je lipidni produkt peroksidacije in indikator oksidativnega stresa, so bile pri astmatikih pomembno zvišane (p < 0,001). Pri obeh skupinah je bila pomembna korelacija med MDA in IL-6, ne pa z IL-10.


Zaključek: Raziskava je potrdila pomembno povezanost s Th17 povezanimi citokini IL-6 in IL-10, vnetjem pljuč in sistemskim oksidativnim stresom pri otrocih z astmo. Mehanizmi, ki so vpleteni v te procese, še niso popolnoma razjasnjeni. Spremenjeno redoks ravnovesje ima najverjetneje pomemben vpliv na imunopatologijo astme.


Celoten članek