00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Intraoperativno določanje paratiroidnega hormona pri bolnikih s primarnim hiperparatiroidizmom – naše enoletne izkušnje

Boris Greif, Aljaž Hojski, Anton Crnjac

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za kirurgijo, Oddelek za torakalno kirurgijo, Maribor, Slovenija; 2Univerza v Mariboru, Medicinska fakuleta, Katedra za kirurgijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Boris Greif, dr. med.,
Oddelek za torakalno kirurgijo,
UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor, Slovenija
E–pošta: boris.greif@ukc–mb.si

Izvleček

Namen: Z analizo dela na področju kirurgije adenoma obščitnic smo želeli ovrednotiti svoje izkušnje z intraoperativnim merjenjem paratiroidnega hormona (PTH) in primerjati rezultate minimalno invazivne paratiroidektomije (MIP) s klasično eksploracijo vratu (KEV).

Metode: V obdobju od aprila 2011 do aprila 2012 smo na Oddelku za torakalno kirurgijo UKC Maribor pri 8 bolnikih s primarnim hiperparatiroidizmom (PHP) izvedli paratiroidektomijo, pri kateri smo intraoperativno merili PTH. Paratiroidektomija je bila definirana kot uspešna v primeru padca PTH 10 min po odstranitvi obščitnice za več kot 50 % od izhodiščne meritve, izmerjene po uvodu v anestezijo. Kriterij za uspešno kirurško zdravljenje je bil normalen nivo serumskega kalcija v obdobju šestih mesecev po operaciji.

Rezultati: Štirim bolnikom od osmih Hismo izvedli MIP in štirim KEV, od tega dve enostranski in dve obojestranski. Odstranili smo sedem solitarnih adenomov in pri enem bolniku dva adenoma. Pri vseh operacijah je po odstranitvi prekomerno delujoče žleze oz. žlez prišlo do >50 % padca PTH. Povprečni čas MIP je bil 31 min, KEV pa 69 min. Pri treh bolnikih s KEV je prišlo do pooperativne hipokalcemije. Vsi bolniki so imeli v 6–mesečnem pooperativnem obdobju normalne vrednosti serumskega kalcija in PTH, tudi ponovitve bolezni po šestih mesecih nismo beležili.

Zaključek: Pregled našega enoletnega dela potrjuje visoko in klasični eksploraciji vratu primerljivo uspešnost zdravljenja z MIP. Prednosti z intraoperativnim merjenjem PTH usmerjene MIP so: krajši čas operacije, boljši kozmetični rezultat in verjetno nižja pojavnost pooperativne hipokalcemije.


Celoten članek