00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Kako napovedati težavno oskrbo dihalne poti

Dušan Mekiš

Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Maribor, Slovenija; 2Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Doc. dr. Dušan Mekiš, dr.med
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno
terapijo in terapijo bolečin
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska 5, SI–2000 Maribor
Slovenija
Telefon +386 23211568
Faks +386 23211568
E–pošta: dusan.mekis@ukc–mb.si

Izvleček

Težavna oskrba dihalne poti je po definiciji ameriškega anesteziološkega združenja klinična situacija, pri kateri ima izkušen anesteziolog težave s predihavanjem bolnika z masko in dihalnim balonom in/ali težave s prikazom grla z direktno laringoskopijo in vstavitvijo dihalne cevke. Strah pred neuspešno oskrbo dihalne poti spremlja vsakega zdravnika. Klinični pregled z oceno možnosti težavne oskrbe dihalne poti je obvezen pred vsako oskrbo dihalne poti tako pri otrocih kot pri odraslih. Z njim se izognemo nepričakovani težki oskrbi dihalne poti in posledičnim zapletom. Tveganje za težavno oskrbo dihalne poti ocenimo z anamnezo in pregledom medicinske dokumentacije ter usmerjenim kliničnim pregledom bolnika. Vsak test ali klinični znak, ki natančno oceni tveganje za težavno oskrbo dihalne poti, ima svojo senzitivnost in specifičnost za oceno tveganja težke oskrbe dihalne poti. Za vse teste ali klinične znake so značilne nizka associsenzitivnost, zmerna specifičnost in nizka pozitivna napovedna vrednost. Na podlagi multivariantne analize je bilo razvitih veliko točkovnih modelov, v katere so bili vključeni različni testi in klinični znaki z namenom izboljšanja napovedi težavne oskrbe dihalne poti, vendar z zelo različno točnostjo napovedi težke oskrbe dihalne poti. Evropsko združenje za anesteziologijo priporoča sistematsko uporabo ocenjevalnega modela pred vsako oskrbo dihalne poti, ki vključuje: Mallampatijev test, thiromentalno razdaljo, oceno odpiranja ust z medzobno razdaljo, oceno gibljivosti vratu, oceno podajnosti mandibularnega prostora in oceno gibljivosti spodnje čeljusti.


Celoten članek