00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Klinični primer: delirij in hipotiroidizem

Anja Plemenitaš Ilješ

Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za psihiatrijo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje
asist. dr. Anja Plemenitaš Ilješ, dr. med.,
Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za psihiatrijo,
Ob železnici 30, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon  +386 23211063
Fax  + 386 3211122 
E-pošta: anja.plemenitas@ukc-mb.si
 

Izvleček

Namen: Namen prispevka je prikazati primer starejše bolnice s kompleksnim delirijem ob hipotirozi s klinično sliko psihoze. 
 
Poročilo o primeru: 70-letna bolnica je po predhodni diagnostiki akutnega zmedenega stanja bila obravnavana v urgentni ambulanti splošne medicine, nato pri internistih in nevrologih, nakar je bila zaradi delirija nepojasnjenega vzroka sprejeta na Oddelek za psihiatrijo. Ob nadaljnji diagnostiki sta bila odkrita akutna hipotiroza in kognitivni upad.
 
Zaključek: Hipotiroidizem se lahko kaže s spremenjenim duševnim statusom in kognicijo, kar lahko izgleda kot delirij. Kasneje se lahko pokaže klinična slika psihoze, imenovane tudi "miksedem psihoza". Pacientka je bila sprva zdravljena simptomatsko s klometiazolom, nato z risperidonom. Vzročno zdravljenje je zajemalo levotiroksinat.

Celoten članek