00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Klinično patološke značilnosti pacientk z rakom nožnice v obdobju med 1995 in 2017

Vida Gavrić Lovrec, Barbara Krajnc, Nejc Kozar, Nina Jakop, Tadeja Hozjan, Iztok Takač

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologiijo in perinatologijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za ginekologijo in perinatologijo, Maribor, Slovenija; Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Slovenske Konjice, Slovenija; Splošna bolnišnica Murska Sobota, Interni oddelek, Murska Sobota, Slovenia;
Dopisovanje

Dr. Nejc Kozar, dr. med. Univerzitetni
klinični center Maribor, Klinika za
ginekologijo in perinatolgijo, Oddelek za
ginekološko onkologijo in onkologijo dojk,
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Telefon: +386 23212445
Fax +386 23212085
E-pošta: nejc.kozar@gmail.com

Izvleček

Namen: Rak nožnice je redek karcinom, ki predstavlja 3 % vseh malignomov ženskega reproduktivnega trakta z letno incidenco okoli 20 novih primerov na območju celotne Slovenije. Namen raziskave je bil oceniti značilnosti bolnic z rakom nožnice ter analizirati epidemiologijo, opisati klinične značilnosti,
načine zdravljenja in dejavnike, ki vplivajo na pojavnost.

Metode: Retrospektivna raziskava je zajela bolnice z območja severovzhodne Slovenije, ki smo jih zaradi raka nožnice obravnavali med leti 1995 in 2017. Zabeležili smo njihove demografske značilnosti, značilnosti bolezni, klinične značilnosti, citološke in histološke izvide ter načine zdravljenja. Podatke smo
statistično obdelali in ocenili povezavo med različnimi demografskimi značilnostmi, tumorskimi karakteristikami, zdravljenjem in dejavniki tveganja.

Rezultati: Skupno smo v časovnem okvirju 23 let zbrali podatke 33 bolnic, ki so bile stare med 38 in 87 let. Povprečna starost bolnic je bila 64 let. Identificirali smo 5 različnih vrst neoplazij. Devetinšestdeset odstotkov obolelih bolnic je bilo starih med 50 in 80 let. Najpogosteje zabeležen histološki tip raka nožnice je bil ploščatocelični karcinom (78 %).

Zaključek: Ugotovili smo, da je ploščatocelični karcinom najpogostejša oblika raka nožnice v večjem delu slovenske populacije in pretežno prizadene starejše ženske. Izvedena raziskava je prvo poročilo na področju rakastih obolenj nožnice na slovenskem področju. Vključitev vseh bolnic z rakom nožnice
iz drugih centrov v Slovenji bi omogočila celovitejše in bolj reprezentativne zaključke.


Celoten članek