00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Klinično-patološke značilnosti pacientk z rakom zunanjega spolovila, zdravljenih v obdobju od 1994 do 2017 v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor

Vida Gavrić Lovrec, Nejc Kozar, Iztok Takač, Špela Stangler Herodež

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za ginekologijo, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Laboratorij za medicinsko genetiko, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za molekularno biologijo, Maribor, Slovenija.
Dopisovanje
Dr. Vida Gavrić Lovrec, dr. med.,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Klinika za ginekologijo in perinatologijo,
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor, Slovenija.
Telefon: +386 23212435
Faks: +386 23212085
E-pošta: vida.ga.lo.1@gmail.com

Izvleček

Namen: Rak zunanjega spolovila je ena najredkejših oblik raka. Predstavlja 3–7 % vseh rakov rodil. Osemdeset odstotkov žensk, ki zbolijo, je starejših od 60 let. Namen raziskave je bil oceniti značilnosti bolnic z rakom zunanjega spolovila, analizirati epidemiologijo, opisati klinične značilnosti, načine zdravljenja in dejavnike, ki vplivajo na razvoj raka zunanjega spolovila.

Metode: Retrospektivna raziskava je zajela bolnice, ki smo jih obravnavali v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor zaradi raka zunanjega spolovila v obdobju od leta 1994 do 2017. Zbrali smo podatke, ki so se nanašali na demografske značilnosti, značilnosti bolezni, klinične značilnosti, histopatološke karakteristike ter način zdravljenja. Podatke smo statistično obdelali in ocenili povezavo med različnimi demografskimi značilnostmi, tumorskimi karakteristikami, zdravljenjem in dejavniki tveganja.

Rezultati: Zbrali smo podatke 124 bolnic, ki so bile stare od 22 do 92 let. Povprečna starost bolnic je bila 71 let. Prepoznali smo 6 različnih vrst tumorjev, med katerimi je bil ploščatocelični karcinom najpogosteje zabeležen histološki tip raka. Pri 45 bolnicah je bil odvzet bris za testiranje na okužbo z virusom HPV. Okužbo s HPV smo odkrili pri 71 % (32/45) testiranih bolnic.

Zaključek: Ugotovili smo, da je pri bolnicah, zdravljenih zaradi raka zunanjega spolovila v UKC Maribor, najpogostejša oblika raka ploščatocelični karcinom. Eden izmed dejavnikov tveganja za raka zunanjega spolovila je nedvomno tudi okužba z virusom HPV. HPV 16 je bil najpogosteje diagnosticiran tip HPV med našimi bolnicami. Za celovitejše in reprezentativnejše zaključke bi bilo potrebno vključiti še bolnice iz drugih predelov Slovenije.


Celoten članek