00 01 03 03 04 05 06 07
00
01
03
03
04
05
06
07

Lemierrov sindrom: primer bolnice s septičnim tromboflebitisom notranje jugularne vene in septično embolizacijo perifernih arterij z ishemičnimi zapleti

Vojko Flis, Zvonko Borovšak

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za kirurgijo, Oddelek za žilno kirurgijo, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za kirurgijo, Enota za intenzivno terapijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za kirurgijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Prof. dr. Vojko Flis, dr. med., Univerzitetni
klinični center Maribor, Klinika za
kirurgijo, Oddelek za žilno kirurgijo, Ljubljanska
5, SI- 2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 23211291
Fax +386 23312393
E–pošta: vojko.flis@guest.arnes.si

Izvleček

Namen: Septični tromboflebitis, v tem primeru notranje jugularne vene (Lemierrov sindrom), je bolezenska slika, ki ogroža bolnikovo življenje. Pogosto se pri zdravljenju poleg antibiotikov uporablja
heparin. Zdravljenje s heparinom pri bolnikih z Lemierrovim sindromom je protislovno. Vendar zamujanje s pričetkom dajanja heparina lahko povzroči periferne embolizacije z gangreno udov. Namen prikaza primera bolnice z Lemierrovim sindromom je prikazati, kako obsežne so lahko posledice opustitve zgodnjega dajanja heparina pri bolniku z Lemierrovim sindromom. Doslej ni bilo poročila o akutni ishemiji udov kot posledici septičnih embolizacij pri bolniku z Lemierrovim sindromom.

Poročilo o primeru: Prikazan je neobičajen primer 23 letne bolnice z Lemierrovim sindromom, kjer se je zaradi septičnih embolizacij hitro pojavila gangrena prstov vseh okončin, kar je neobičajno tudi pri streptokokni sepsi. Pacientka je imela najprej bolečine v desnem ušesu s temperaturo. Zdravljena je bila ambulantno. Po dveh dnevih so jo z visoko temperaturo pripeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili septični šok in jo premestili v našo ustanovo. Že ob sprejemu je bila vidna huda ishemija prstov vseh okončin, ki je kasneje prešla v gangreno obeh dlani in obeh goleni. CTA preiskava je pokazala trombozo notranje vene jugularis, v hemokulturah pa je bil izoliran Streptococcus pyogenes. Kasneje je dobila gnojni meningitis, pojavila pa se je tudi gljivična sepsa. Šest tednov po sprejemu je umrla zaradi večorganske odpovedi. Pacientka je od začetka dobivala antibiotike, terapevtskih odmerkov heparina pa ne. Pacientka je umrla šest tednov po sprejemu zaradi mnogo organske odpovedi.

Zaključek: Avtorja ob primeru razpravljata o prednostih in morebitnih slabih straneh takojšnje uporabe heparina v terapevtskih odmerkih pri odraslih bolnikih z Lemierrovim sindromom in sodita, da je pri takih bolnikih smiselno takoj pričeti z dajanjem terapevtskih odmerkov heparina.


Celoten članek