00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Lestvica NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) in kratkoročna (30-dnevna) umrljivost bolnikov z ishemično možgansko kapjo

Tanja Hojs Fabjan

Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za nevrološke bolezni, Maribor, Slovenija Univerza v Maribor, Medicinska fakulteta, Katedra za nevrologijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Doc. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med.
Univerzitetni klinični center Maribor,
Oddelek za nevrološke bolezni,
Ljubljanska 5, SI–2000 Maribor,
Slovenija
Telefon +386 23212670
E–pošta: tanja.hojs@gmail.com

Izvleček

Namen: Lestvica NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) je bila razvita predvsem za napoved izhoda po možganski kapi. Cilj naše raziskave je bil ugotoviti uporabnost te lestvice za napoved kratkoročne (30-dnevne) umrljivosti pri bolnikih z ishemično možgansko kapjo.

Metode: V raziskavo so bili vključeni vsi bolniki (n=402; 216 moških in 186 žensk), ki so bili v obdobju enega leta hospitalizirani zaradi akutne ishemične možganske kapi. Podatke o prisotnosti sladkorne bolezni in kajenju smo pridobili z vprašalnikom. Pri sprejemu so imeli vsi bolniki izmerjen sistolični in diastolični krvni tlak. Izračunali smo indeks telesne mase. Laboratorijske preiskave so bile opravljene vimpairprvih 24. urah. Ocena nevrološkega stanja ob sprejemu je bila opravljena z lestvico NIHSS. Bolnike smo nato sledili 30 dni.

Rezultati: Povprečna starost v raziskavo vključenih bolnikov je bila 70,89 let (od 36 do 96 let). Ženske so bile starejše od moških (P<0,0001). V 30-tih dnevih je umrlo 49 (12,2%) bolnikov. Bolniki, ki so umrli, so imeli ob sprejemu višjo oceno po lestvici NIHSS (P=0,0001), bili so starejši (P=0,013), imeli so višji hsCRP (P=0,0001) in nižje albumine (P=0,016). S pomočjo Cox multivariable regression analize so bili napovedniki 30 dnevne umrljivosti NIHSS (P=0,0001), celotni holesterol (P=0,004) in LDL holesterol (P=0,016). Ko smo dodali v analizo starost so NIHSS (P=0,0001), celotni holesterol (P=0,006) in LDL holesterol (P=0,025) ostali napovedniki umrljivosti.

Zaključek: Lestvica NIHSS je dober napovednik kratkoročnega (30-dnevnega) izhoda pri bolnikih z akutno ishemično možgansko kapjo.


Celoten članek