00 01 02 03 04 05 06
00
01
02
03
04
05
06

Medicinsko izvedenstvo pri poškodbah vratne hrbtenice

Peter Kadiš

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Oddelek za travmatologijo in ortopedijo, Slovenj Gradec, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Dr. Peter Kadiš,
dr. med., spec. sodne medicine,
spec. splošne kirurgije,
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec
E–pošta: peter.kadis@siol.net

Izvleček

Poškodbe vratne hrbtenice so ene najpogostejših poškodb pri udeležencih v prometnih nesrečah in zato pogosto predmet obravnave na sodiščih v kazenskih in pravdnih postopkih. Za izdelavo izvedenskega mnenja o poškodbah vratne hrbtenice je potrebno v prvi vrsti pridobiti celotno poškodovančevo zdravstveno dokumentacijo vključno z originalnimi rentgenskimi posnetki in izvidi drugih preiskav, pri trajnih posledicah poškodb ali predhodnih okvarah vratne hrbtenice pa opraviti tudi zdravniški pregled poškodovanca. Še posebej pri blagih oblikah nihajne poškodbe vratne hrbtenice je zelo pomembno pridobiti tudi ustrezne podatke o mehanizmu poškodovanja in biomehaničnih parametrih, ki jih za prometne nesreče lahko poda strokovnjak tehnične stroke s področja raziskave prometnih nesreč.


Celoten članek