00 01 02 03 04 05 06
00
01
02
03
04
05
06

Mehanizmi nastanka in preventiva odprtih poškodb očesa

Katja Kuhta, Dušica Pahor

Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za očesne bolezni, Maribor, Slovenija Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Katja Kuhta, dr. med.
Oddelek za očesne bolezni,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor, Slovenija
E–pošta: katja.kuhta@gmail.com

Izvleček

Namen: Odprta poškodba očesa je pogost vzrok enostranske izgube vida. Namen raziskave je določitev epidemioloških parametrov nastanka odprtih poškodb očesa v 15-letnem obdobju v osrednji in vzhodni Sloveniji.

Metode: Retrospektivna analiza je zajela 219 bolnikov (219 oči) z odprto poškodbo očesa, ki so bili obravnavani na oddelku za očesne bolezni UKC Maribor v obdobju med januarjem 1999 in januarjem 2014. V raziskavi smo obravnavali bolnike glede na spol, starost, mesec, okolje, mehanizem in obliko nastanka očesne poškodbe glede na spol.

Rezultati: Večina obravnavanih bolnikov je bila moškega spola (186 bolnikov, 85 %) s povprečno starostjo 38 let. Skoraj 45 % očesnih poškodb pri moških je nastalo v starostnem obdobju med 30. in 50. letom. Večina poškodb se je zgodila v hladnejšem delu leta med oktobrom in januarjem. Poškodba očesa se je najpogosteje zgodila v domačem okolju (126 oči, 66,5 %). Najpogostejši obliki odprte poškodbe očesa sta bili penetrantna poškodba (126 oči, 57,6 %) in ruptura zrkla (49 oči, 22,4 %). Najpogostejši mehanizem nastanka očesne poškodbe pri moških je bil z ostrim predmetom (86 oči, 46 %), medtem ko pri ženskah posledica padca (10 oči, 31 %) in topega predmeta (10 oči, 31 %).

Zaključek: Večina očesnih poškodb se lahko prepreči z uporabo ustreznih zaščitnih sredstev. Analiza vzrokov nastanka očesnih poškodb v določeni regiji je pomembna za načrtovanje ustreznih preventivnih ukrepov ter usmerjenega izobraževanja izpostavljenih skupin.


Celoten članek