00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Možne interakcije med kanabinoidi in estrogeni pri pogostih boleznih

Marko Hojnik, Luka Dobovišek, Polonca Ferk

Univerza v Mariboru, Medicinska Fakulteta, Katedra za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Doc. dr. Polonca Ferk, Univerza v
Mariboru, Medicinska fakulteta,
Katedra za farmakologijo in eksperimentalno
toksikologijo, Taborska ul. 8,
2000 Maribor
Telefon +386 22345821
Fax +386 22345820
E–pošta: polonca.ferk@guest.arnes.si

Izvleček

Pred kratkim so odkrili prve molekularne povezave med kanabinoidnim sistemom in estrogeni. Preučevanje medsebojnega učinkovanja je zanimivo predvsem zato, ker bi lahko privedlo do novih farmakoterapevtskih pristopov, zlasti pri boleznih, kjer sta oba molekularna sistema vpletena v patofiziologijo bolezni. Članek predstavlja pregled vloge kanabinoidnega sistema in estrogenov pri osteoporozi, aterosklerozi in raku ter potencialne koristi medsebojne povezave obeh sistemov pri farmakoterapiji teh bolezni.

Po obsežnem pregledu literature utemeljeno sklepamo na verjetno součinkovanje med kanabinoidnim sistemom in estrogeni, vendar ustreznih neposrednih študij na molekularnem nivoju v literaturi nismo zasledili. Z rezultati nedavne lastne raziskave na primarnih kulturah človeških osteoblastov smo prvi pokazali na morebitno molekularno součinkovanje med navedenima sistemoma.

Potrebne so nadaljnje raziskave, ki bodo natančno preučile molekularno součinkovanje ter koristnosti in varnost posameznih kombinacij estrogenov in kanabinoidov v patogenezi oz. farmakoterapiji osteoporoze, ateroskleroze, rakavih in drugih pogostih obolenj.


Celoten članek