00 01 02 03 04 05 06
00
01
02
03
04
05
06

Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020

Dušica Pahor

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

V začetku 21. stoletja je posodobitev znanstvenega komuniciranja postajala vedno bolj nujna. Dosedanji sistem znanstvenega komuniciranja je omogočal le omejen dostop do raziskovalnih podatkov, zato je Evropska komisija že leta 2004 začela z uvajanjem sprememb na področju znanstvenega komuniciranja in je v program Obzorje 2020 vključila obvezen dostop do vseh recenziranih objav znotraj vseh držav članic Evropske unije, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev (projekti MedOANet, RECODE, PASTEEUR 4OA) (1–4).


Celoten članek