01 02 03 04 05 06 07 08
01
02
03
04
05
06
07
08

Napovedniki antitrombotične terapije pri ambulantnih bolnikih s kronično atrijsko fibrilacijo, ki odstopa od smernic zdravljenja

Klaus Mörike, Christoph H. Gleiter, Katrin Schwarz, Lusine Danielyan, Christine Jägle, Richard Fux, Ruth Bösel, Christoph Meisner, Reinhild Bücheler

University Hospital Tübingen, Institute of Pharmacology and Toxicology, Department of Clinical Pharmacology, Tübingen Germany; Medical Service of the Public Health Assurance (MDK) in Baden-Württemberg, Lahr, Germany; University Hospital Tübinge, Germany
Dopisovanje

Prof. Christoph H. Gleiter, MD
University Hospital Tübingen
Department of Clinical Pharmacology
Otfried-Müller-Strasse 45
D-72076 Tübingen, Germany


Tel.:
+49 7071 29 78277
Fax.: 
+49 7071 29 5035
E-pošta:
christoph.gleiter@
med.unituebingen.de

Izvleček

Namen: Razlogi za neustreznost antitrombotičnega zdravljenja pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo (AF) so dobro znani. Naši cilj je bil določiti kvaliteto antitrombotičnega zdravljenja pri skupini bolnikov s kronično AF in določiti omejitve ustreznosti antitrombotičnega zdravljenja.

Metode: Z multicentričnimi raziskavami smo analizirali podatke o zdravljenju, dejavnikih tveganja za možgansko kap in psihosocialne dejavnike. S pomočjo logistične regresije smo ugotavljali napovedne dejavnike za neustreznost antitrombotičnega zdravljenja, ki odstopa od ustaljenih smernic pri ambulantnih bolnikih s kronično atrijsko fibrilacijo

Rezultati: Od 413 ambulantnih bolnikov s kronično AF, ki so bili napoteni iz ambulant družinskih zdravnikov, je bilo 184 (44,6%) zdravljenih po  priporočenih smernicah (American College of Chest Physicians - ACCP 2001). V skupini bolnikov z visokim tveganjem za možgansko kap (n=387), je bilo 178 bolnikov (46,0%) zdravljenih po smernicah. 31 bolnikov z visokim tveganjem je prejelo kumarinsko terapijo, čeprav je bila pri njih prisotna vsaj ena kontraindikacija. Multivariantna analiza je pokazala, da je prisotnost absolutne kontraindikacije za kumarin neodvisni napovednik za zdravljenje, ki odstopa od smernic.

Zaključek: Za izboljšanje priporočenih smernic antitrombotič nega zdravljenja ambulatnega bolnika z AF, je dejavnike tveganja potrebno  upoštevati za vsakega bolnikaposebej.


Celoten članek