00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Nodozni poliarteritis pri 6-letni deklici – prikaz primera in pristop k obravnavi pediatričnih bolnikov

Nataša Marčun Varda, Mirjam Močnik

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za pediatrijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

Izr. prof. dr. Nataša Marčun Varda,
dr. med., Klinika za pediatrijo, UKC
Maribor, Ljubljanska 5,
2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 23212416
Fax: +386 23212465
E-pošta: natasa.marcunvarda@amis.net

Izvleček

Namen: V članku predstavljamo redek primer 6-letne deklice z nodoznim poliarteritisom (PAN), trenutna priporočila o sodobni obravnavi in zdravljenju in nove raziskave na tem področju. Slednje so pri otrocih potrebne zaradi jasne opredelitve prezentacije bolezni, odgovora na zdravljenje in prognoze. PAN je redka oblika vaskulitisa pri otrocih, ki prizadene srednje velike in majhne žile. Klinični potek je na začetku lahko
zelo nespecifičen in prikrit in kot tak predstavlja diagnostični problem.

Metode: Uporabili smo naslednjo metodo: prikaz klinične slike bolnice, izvidov opravljenih preiskav, poteka njene obravnave ter pristopa k obravnavi, zdravljenju in spremljanju teh bolnikov.

Rezultati: Diagnoza pri deklici je bila potrjena z laboratorijsko in morfološko diagnostiko. Uvedli smo zdravljenje s kortikosteroidi in mikofenolat mofetilom, kar je vodilo v klinično izboljšanje, deklica pa potrebuje nadaljnje sledenje.

Zaključek: Zgodnja diagnoza in pravočasen začetek zdravljenja sta za dobro prognozo in preprečevanje hudih nepopravljivih posledic te bolezni izrednega pomena. Za izboljšanje obravnave redkih pediatričnih bolnikov so potrebne nove multicentrične raziskave.


Celoten članek