00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

O nekaterih etičnih zadregah sodobne medicine

Jože Trontelj

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Cenim povabilo na srečanje s tako ugledno tradicijo. Serija mednarodnih posvetov Medicina in pravo v organizaciji Mariborske univerze je storila izjemno veliko za dialog med dvema področjema, ki imata veliko stičnih mest. Koristi pa presegajo ta dialog. Razprave so bile vedno znova tudi priložnost za samorefleksijo strok in za poglobljen vpogled v bistvo nekaterih pomembnih etičnih in pravnih vprašanj današnjega časa.


Celoten članek