00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Ob 5. obletnici izhajanja revije Acta medico– biotechnica

Dušica Pahor

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Spoštovani bralci,
pred vami je deseta številka revije Acta medico–biotechnica, ki izhaja že peto leto. Prva številka je izšla 1.12.2008. Revija je bila zasnovana kot znanstvenoraziskovalna in strokovna revija s področja medicine in biotehnike, njen ustanovitelj in izdajatelj je Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru. Acta medico–biotechnica je tako prva znanstvena revija v izdaji Medicinske fakultete v Sloveniji. Revija je namenjena uveljavljanju in razširjanju znanstvenih spoznanj s področja medicine in biotehnike s poudarkom na interdisciplinarnem pristopu, njen namen je povezovanje kliničnega in raziskovalnega dela. Revija izhaja dvakrat letno v slovenskem in angleškem jeziku, saj je del mednarodnega evropskega prostora. Odziv raziskovalcev na področju medicine in biotehničnih ved je bil za ta prostor izreden. V 10 številkah je bilo skupno objavljenih 85 člankov, od tega kar 45 izvirnih in 13 preglednih znanstvenih člankov.