00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Obojestranska Kienböckova bolezen z obojestransko negativno ulnarno varianto: poročilo o primeru

Marjan Sekej, Mitja Rupreht

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; Univeriztetni klinični center Maribor, Radiološki oddelek, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za radiologijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Marjan Sekej
Sestrže 37, 2322 Majšperk
Telefon +386 41284592
E–pošta: marjansekej@gmail.com

Izvleček

Namen: Kienböckova bolezen se navadno javlja enostransko, in sicer na dominantni roki. Obojestranska avaskularna nekroza lunatuma je izjemno redko opisano stanje, še manj pogosta pa je sočasna pojavnost z negativno ulnarno varianto – ulno minus.

Poročilo o primeru: Članek opisuje bolnika, pri katerem smo z magnetno resonanco ugotovili obojestransko avaskularno nekrozo lunatuma. Prav tako je na magnetni resonanci potrjena ulna minus, ki je bila ugotovljena z RTG– slikanjem.

Zaključek: Čeprav je povezava Kienböckove bolezni in negativne ulnarne variante še vedno nejasna, bi ta obojestranska sočasnost pri obravnavanem bolniku lahko prispevala k nadaljnjemu raziskovanju etiologije avaskularne nekroze lunatuma.


Celoten članek