00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Perkutana balonska aortna valvuloplastika kot možnost paliativnega zdravljenja za inoperabilne bolnike?

Gregor Prosen, Mirko Bombek, Vojko Kanic, Andrej Markota, Klemen Dovč

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Maribor, Slovenija; Zdravstveni dom Adolfa Drolca, Maribor, Slovenija, 3Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, Maribor, Slovenija,
Dopisovanje

Andrej Markota, Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Ljubljanska 5, SI-2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 51311519
E-pošta: andrejmarkota@hotmail.com

Izvleček

Namen: V razvitih državah se zaradi staranja prebivalstva povečuje število starostnikov s hudo aortno stenozo. Tveganje za zaplete je pri kirurški zamenjavi aortne zaklopke, ki je standarden način zdravljenja, pri tej skupini bolnikov visoko. Za zdravljenje omenjene skupine starostnikov razvijajo perkutane načine zdravljenja, kot sta perkutana balonska aortna valvuloplastika in perkutana vstavitev aortne zaklopke.


Prikaz primera: V prispevku je opisan primer 84-letne bolnice z levostransko hemiparezo po možganski kapi in generalizirano aterosklerozo. Sprejeta je bila zaradi pljučnega edema, zdravljenje z neinvazivno ventilacijo in inotropi pa ni bilo uspešno. Perkutana balonska aortna valvuloplastika je bila opravljena 6 ur po sprejemu. Takoj po posegu se je bolničino stanje izboljšalo. Po 25 dneh bolnišničnega zdravljenja smo jo odpustili v domsko varstvo.


Zaključek: Perkutana balonska aortna valvuloplastika je dodatna možnost zdravljenja bolnikov z aortno stenozo in visokim tveganjem za zaplete ob kirurškem zdravljenju. Balonska dilatacija aortne zaklopke ima lahko vlogo paliativnega posega ali premostitvenega posega do kirurške ali perkutane zamenjave aortne zaklopke.
 


Celoten članek