00 01 02 03 04 05 06
00
01
02
03
04
05
06

Plenilske revije

Dušica Pahor

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Izraz “plenilske revije” je prvič uporabil Jeffrey Beall, raziskovalec in knjižničar na Univerzi Kolorado v Denverju; z izrazom je označil revije za dobiček za razliko od revij za promocijo znanstvenih podatkov. Leta 2010 je prvič objavil seznam plenilskih založnikov. Na Beallovem seznamu so potencialne, možne ali verjetno plenilske založbe odprtega dostopa. Plenilska dejavnost ne zajema le revij, ampak zajema tudi monografije, kongrese in objavo kongresnih izvlečkov (1).


Celoten članek