00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Plinska analiza periferne venske krvi in pulzna oksimetrija za oceno akutne dihalne odpovedi v urgentni ambulanti

Jerneja Golub, Mario Gorenjak, Eva Žuran Pilinger, Amadeus Lešnik, Andrej Markota

Univerzitetni klinični center Maribor, Internistična nujna pomoč, Maribor; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Center za humano molekularno genetiko in farmagenomiko, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za intenzivno interno medicino, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicine, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje
Andrej Markota
Univerzitetni klinični center Maribor,
Internistična nujna pomoč,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
E-pošta: andrej.markota@ukc-mb.si
 

Izvleček

Namen: Diagnoza akutne dihalne odpovedi temelji na plinski analizi arterijske krvi (ABGA, iz ang. Arterial Blood Gases Analysis). Odvzem krvi za PAAK je neprijeten, ob odvzemu pa lahko nastanejo zapleti. Naš cilj je bil primerjati rezultate ABGA s plinsko analizo periferne venske krvi (PVBGA, iz ang. Peripheral Venous Blood Gases Analysis) in pulzno oksimetrijo pri odraslih bolnikih z dispnejo in/ali sumom na akutno dihalno odpoved.
 
Metode: Opravili smo prospektivno raziskavo, v katero smo vključili 102 bolnika (od tega 56 moških). Raziskavo smo opravili v obdobju od marca do maja 2019 na Internistični nujni pomoči. Bolnikov z izraženo hudo dihalno odpovedjo ali cirkulatorno odpovedjo nismo vključevali. 
 
Rezultati: Ugotovili smo signifikantne pozitivne korelacije med rezultati ABGA in PVBGA (za pH ρ = 0,590, za HCO3 ρ = 0,901 in za pCO2 ρ = 0,740) ter nesignifikantne razlike med saturacijo kisika v ABGA in oksimetriji (95 % proti 94 %; p = 0,49). Ko smo od venskega pCO2 odšteli 1 kPa in venskemu pO2 dodali 4 kPa, ni bilo več statistično pomembnih razlik med perifernimi venskimi in arterijskimi pCO2 in pO2 (4,8 v primerjavi s 4,7 kPa; p = 0,26 in 9,5 v primerjavi s 8,9 kPa; p = 0,21). 
 
Zaključek: Z upoštevanjem rezultatov PVBGA in oksimetrije bi lahko pridobili dovolj podatkov za sprejemanje kliničnih odločitev pri izbrani skupini bolnikov z dispnejo in/ali dihalno odpovedjo.

Celoten članek