00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Pneumonektomija zaradi velike simptomatske hidatidne ciste

Anton Crnjac, Aljaž Hojski, Boris Greif, Tadej Petek, Damjan Vidovič

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za kirurgijo, Oddelek za torakalno kirurgijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska Fakulteta, Katedra za kirurgijo, Maribor, Slovenia; Univerza v Mariboru, Medicinska Fakulteta, Maribor, Slovenia
Dopisovanje
Prof. dr. Anton Crnjac, dr. med.,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Klinika za kirurgijo, Oddelek za
torakalno kirurgijo, Ljubljanska 5,
Maribor, Slovenija
Telefon +386 23211413
Fax +386 23211417
E–pošta: anton.crnjac@ukc–mb.si

Izvleček

Namen: Prispevek prikazuje diagnostično obravnavo, zdravljenje in nekatere zaplete zdravljenja bolnikov s hidatidno boleznijo pljuč. Cilj operativnega zdravljenja je odstranitev ciste in ohranitev zdravega pljučnega parenhima. V primeru preraščanja pljučne arterije, ki je sicer redko, pa je včasih potrebna odstranitev pljučnega krila, kar je povezano z možnostjo težkih pooperativnih zapletov.

Poročilo o primeru: Prikazan je primer 27 letne bolnice, pri kateri je bila zaradi preraščanja pljučne arterije s hidatidno cisto potrebna odstranitev levega pljučnega krila. Po operaciji je prišlo do razvoja akutnega respiratornega distres sindroma (ARDS) preostalega desnega pljučnega krila. Potrebna je bila zunajtelesna membranska oksigenacija (ECMO). Kljub resnemu zapletu obsežne kirurške resekcije je bolnica po štirih tednih brez večjih težav zapustila bolnišnico.

Zaključek: Pri velikih hidatidnih cistah pljuč je kljub velikosti v večini primerov možna operacija z ohranitvijo pljučnega tkiva in dodatna terapija z Albendazolom. Odstranitev pljučnega krila zaradi preraščanja pljučne arterije pa lahko bistveno poslabša pooperativni potek zdravljenja. Pri planiranju operativnega posega je bistven natančen slikovni prikaz struktur pljučnega hilusa.


Celoten članek