00 01 02 03 04 05 06
00
01
02
03
04
05
06

Pomen nujne endoskopije zgornjih prebavil pri odstranitvi tujkov –
rezultati obdobja 1994-2008

Davorin Ćeranić, Andreja Ocepek, Pavel Skok

University Clinical Centre, Maribor, Clinic for Internal Medicine, Department for Gastroenterology and Endoscopy

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

 

Namen: Tujki v zgornji prebavni cevi le redko povzročijo nujna stanja v gastroenterologiji. Namen raziskave je bil ugotoviti delež bolnikov, pri  katerih smo ob nujni endoskopski preiskavi ugotovili tujke v zgornji prebavni cevi, oceniti uspešnost endoskopskih posegov in morebitne zaplete.

Metode: V raziskavo so uvrščeni bolniki, pri katerih smo v obdobju od 1. januarja 1994 do 1. maja 2008 opravili nujno endoskopsko preiskavo zgornjih prebavil.

Rezultati: Pregledali smo 8552 bolnikov, povprečne starosti 60,6 let SD±17,1 v razponu od 1-106 let, 3276 (38%) žensk in 5276 moških (62). Pri 69 bolnikih, 0,8 % vseh preiskovancev, smo ugotovili “prave” tujke požiralnika ali želodca. Skupaj smo opravili 90 endoskopskih posegov, pri 65 bolnikih, 94,2 %, smo tujke endoskopsko odstranili, pri štirih (5,8 %) pa endoskopski posegi niso bili uspešni. Med tujki smo odstranili  najrazličnejše kovinske in plastične predmete: kovance, ključe, vijake, kljuke, baterije, britvice, igle, dele kuhinjskega, toaletnega in pisalnega pribora, vžigalnike, gumbe in igrače. Pri bolnikih, ki so imeli uspešno endoskopsko odstranitev, nismo opazovali pomembnejših zapletov, le pri 4 bolnikih (4/69, 5,8 %) smo opazovali klinično nepomembno krvavitev v predelu ezofagogastrične stičnice.

Zaključek: Tehnološki razvoj endoskopskih instrumentov je omogočil različne interventne posege. Metoda se je potrdila kot učinkovita pri odstranjevanju tujkov v zgornji prebavni cevi.


Celoten članek